Proměna Základny

Chceme vyzkoušet jiný přístup k práci. Klasická hodinová mzda nám nedává smysl, protože náš čas přepočítává na peníze. My ale chceme začít od budování společného prostoru, který dokáže naplnit různé potřeby lidí různým způsobem a ne nutně jen penězi. V našem komunitním prostoru si poskytujeme rozličné věci od jídla, přes vzdělání, zábavu, sdílení oblečení, nářadí a dalších věcí. Na Základně zkrátka zkoušíme něco jiného. Část z nás pracuje dobrovolně a ti, kteří se zavázali garantovat provoz Základny, si vyplácejí finanční odměnu na základě svých potřeb, ne na základě odpracovaných hodin. A chceme a zároveň i potřebujeme, abyste se na chodu Základny podíleli i vy.

Dlouhodobě jsme v kolektivu debatovali o tom, kam chceme Základnu posouvat a jaké hodnoty do ní promítat. Přicházeli jsme na to, že děláme moc věcí najednou – od kvalitní restaurace až po jakousi klubovnu – což jsou reálně neslučitelné věci. Došli jsme nakonec společně k závěru, že se chceme přiblížit spíše kulturnímu a komunitnímu centru a rozšiřovat kruhy těch, kteří na Základně působí. Důraz chceme klást na budování prostoru pro akce, sdílení, vzdělávání a zázemí pro aktivismy a současně pokračovat v sycení našich a vašich hladových krků a zahánění žízně. Chceme podporovat další kolektivy v jejich aktivitách, chceme podporovat svoje stávající družstevní projekty a uvádět v život ty nové. Chceme, aby nás bylo víc, protože čím více lidí, tím více nových nápadů, tvoření a idejí.

Zároveň je pro nás neudržitelný systém klasické brigádnické práce, jaký jsme měli doposud. Víme, že pokud chceme dělat věci poctivě, eticky, podporovat malé zemědělce*kyně a výrobce*kyně a zároveň být prostorem, v němž je jídlo cenově dostupné, nikdy se takovým způsobem adekvátně neohodnotíme. Tak to v restauracích funguje - pokud nechcete být ultra drazí, musíte šetřit buď na surovinách, nebo na tzv. pracovní síle. Proto chceme prostor Základny tvořit kombinací dobrovolné práce a odměn dle svých potřeb. Za to, co pro Základnu a na Základně děláme, si umíme představit i jiné formy odměn než hodinovou mzdu.

Je pro nás důležitější rozmělňovat hranici mezi hostem*kou a barmanem nebo kuchařkou, než budovat profi servis „na úrovni“. Nejste pro nás pouhými zákazníky*icemi, jste lidmi, kteří podporují myšlenku a věci, které děláme, fandí nám.

Po měsících omezeného provozu tak pokračujeme v zapojování dobrovolníků a dobrovolnic do chodu Základny. Měníme se pomalu, hybridně, v procesu. Pokud se chcete dozvědět víc, nebo se zapojit, zeptejte se na baru nebo nám napište na mail zakladna@triocasci.cz nebo FB/triocasci.

Děkujeme, že nás podporujete!