Karel VI. Schwarzenberg vlajkař

Autor/ka: Petr Bretfeld

ÚVOD Někdy začátkem roku 2010 mě (dnes už nežijící) kamarád a vydavatel hard core punk magazínu Hluboká Orba, Filip Fuchs, požádal o příspěvek do nového čísla. Nakonec z toho byly příspěvky dva, jeden o sociální situaci na konci první světové války, ten druhý měl být původně o mém oblíbeném hrdinovi, Františku Halasovi st. Z toho ale nakonec pro přílišný rozsah tématu sešlo. Jako náhradu jsem si vybral téma, které je obsahem této práce. Byl z toho krátký dvojstránkový článek v č. 28 Hl. Orby. Už při letmém prostudování přístupných materiálů bylo zřejmé, že téma je plné bílých míst, propagandy a lží, které nemají sloužit ničemu jinému, než k vycídění štítu rodu Schwarzenberg za účelem prosazování zájmů tohoto rodu v České republice. Již tehdy bylo zřejmé, že je uvažováno o prezidentské kandidatuře. Zároveň tato kampaň splývá se stále silnějším proudem rehabilitace různých fašistů a kolaborantů, viz třeba případ lidického udavače, podporovatele Vlajky, Jaroslava Pály. Právě tyto skutečnosti, a chování fanklubu Karla Schwarzenberga okolo prezidentských voleb, mě přiměly k tomu, aby se ze mě stal „amatérský historik". Znovu jsem se do tématu ponořil a výsledkem je tento surový materiál. Jeho obsah a svůj archív nabízím komukoli z profesionálních odborníků, jehož vztah k objektivitě a pravdě bude mít opačné znaménko, než mají jejich zde zmiňovaní kolegové. Také bych se omluvil za nevyřčený předpoklad, že čtenář je zorientován v problematice a že ví, kdo byl například Václav Černý. Zároveň bych se zde rád omluvil všem slušným a profesionálním odborníkům včetně několika svých přátel v těchto řadách, že jsem byl donucen takto jim zasáhnout do řemesla. MALÉ CURRICULUM VITAE Výhonek švýcarsko-německé rodiny SCHWARZENBERG se v Čechách objevuje v době husitských válek a trvale se jedna jeho větev usadila v Čechách po roce 1620, respektive v roce 1648. Tedy v čase vyhnání velké většiny původní šlechty, po porážce ve stavovském povstání a následné třicetileté válce. Mocný růst vlivu této rodiny přinesl čas napoleonských válek, kdy Karel Filip Schwarzenberg, rakouský polní maršál, získal část zásluh na Napoleonově porážce a stal se pak zakladatelem „orlické větve" rodiny. Jeden z jeho potomků - Karel VI. Schwarzenberg - je hlavním objektem této práce.


kniha | rok vydání: 2019 | 120 stran | přidáno 12. 12. 2019


< zpátky na seznam