Člověk, moc a spravedlnost

Autor/ka: Noam Chomsky, Michel Foucault, Fons Elders

V roce 1971 se Noam Chomsky a Michel Foucault zúčastnili v Holandsku televizní debaty, která v jistém smyslu představovala setkání dvou významných myšlenkových okruhů. Na jedné straně lingvista a politický aktivista vycházející z racionalistické tradice a optimistické představy o člověku a možnostech společnosti, na straně druhé zpochybňující hlas filozofa hledajícího vystoupení ze systému v krajních situacích a upozorňujícího na podmíněnost lidské aktivity převládajícími mocenskými vztahy a panujícím diskurzem...

Více na https://utopia.cz/clovek-moc-a-spravedlnost


kniha | rok vydání: 2005 | 110 stran | přidáno 22. 1. 2020


< zpátky na seznam