Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí. Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety

Autor/ka: Raj Patel & Jason W. Moore

Příroda, peníze, práce, péče, potraviny, energie a životy: na těchto sedmi věcích stojí svět, ve kterém žijeme, a také jeho budoucnost. Moderní obchod z nich udělal pouhé laciné artikly, a tím proměnil, ovládl a zdevastoval Zemi. V Historii světa v sedmi laciných věcech rozvíjejí autoři Raj Patel a Jason W. Moore nový přístup k pochopení současných planetárních krizí. Spojují dohromady nejnovějšího výzkumu v ekologii s historií kolonialismu, dějinami bojů původních obyvatel, vzpour otroků a dalších povstání a bouří a ukazují, že v minulosti vedly krize vždy k vynálezům nových strategií, jak svět ještě více zlacnit a usnadnit přežití kapitalismu. V čase, kdy se v krizi ocitá všech sedm laciných věcí, je urgentně třeba nového a systémového myšlení. Tato kniha přináší radikálně nový způsob pochopení - a znovuzískání - naší planety v turbulentním 21. století.

Více na https://www.neklid.org/raj-patel-jason-w-moore-dejiny-sveta-na-prikladu-sedmi-lacinych-veci-pruvodce-kapitalismem-prirodou


kniha | rok vydání: 2020 | 360 stran | přidáno 15. 11. 2020


< zpátky na seznam