Bojujeme za seba: Anarchosyndikalizmus a triedny boj

Úvod do anarchosyndikalismu. Knížka vystihuje jeho teoretickou stránku, vývin, prax, metody i cíle. Srozumitelně objasňuje rozdíly mezi anarchosyndikalismem a jinými proudy ve hnutí pracujícich a přináší hodnotnou kritiku klasických odborových organizací. Vyvrací taky mnohé stereotypy způsobené nedostatkem informácí a chybějící anarchosyndikalistickou tradicí na Slovensku.

Více na https://www.priamaakcia.sk/Vychadza-kniha-Bojujeme-za-seba-Anarchosyndikalizmus-a-triedny-boj-.html


kniha | rok vydání: 2020 | 198 stran | přidáno 29. 3. 2021


< zpátky na seznam