Glosolália 1/2021

Slová, ktoré nás vystihujú, sú inkluzívnosť, intersekcionalita a transdisciplinarita.

Více na https://www.glosolalia.sk/news/glosolalia-1-2021/


časopis | rok vydání: 2021 | přidáno 23. 4. 2021


< zpátky na seznam