Jsou věznice překonané?

Autor/ka: Angela Y. Davis

V dobách postupující privatizace a technologizace vězeňství roste volání po novém abolicionismu pro 21. století: zrušení věznic. Angela Y. Davis zkoumá kořeny současného vězeňskoprůmyslového komplexu v USA, jeho rasismus a sexismus a nastiňuje možné alternativy k trestu odnětí svobody. Co by […] znamenalo představit si systém, v němž se trest nesmí stát zdrojem zisku korporací? Jak si lze představit společnost, v níž rasa a třída nejsou primárními určujícími faktory trestu? Nebo společnost, v níž trest sám o sobě již není při nastolování spravedlnosti hlavním cílem?

Více na https://utopia.cz/cs/jsou-veznice-prekonane


kniha | rok vydání: 2021 | 132 stran | přidáno 5. 12. 2022


< zpátky na seznam