My jsme vám to říkali / Syrská perspektiva války na Ukrajině

Autor/ka: /

V tomto sborníku najdete pět textů, které „syrskou“ optikou nahlíží probíhající válku na Ukrajině, ale i selhání světového společenství a západní levice vůči syrské společnosti a demokracii obecně. Texty jsou analýzami imperialismu, mezinárodní solidarity a komplexnosti bojů Sborník otevírá text Válka na Ukrajině: deset lekcí ze Sýrie exulantů a exulantek s revolučními zkušenostmi ze Sýrie. Skupina založila v Paříži komunitní centrum Syrská Kantýna poskytující prostor sociálním hnutím, kde se pořádají akce seskupující revolucionáře, revolucionářky a grassroots organizace z celého světa.

Více na https://www.roleta39.cz/ziny-magaziny/my-jsme-vm-to-kali-syrsk-pohled-na-vlku-na-ukrajin


kniha | rok vydání: 2022 | 43 stran | přidáno 5. 12. 2022


< zpátky na seznam