Vzájemná pomoc

Autor/ka: Dean Spade

Překlad knihy amerického aktivisty a právníka Deana Spada Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu vychází právě v době kumulujících se vypjatých dějinných momentů: válka na Ukrajině, pandemie covidu a dlouhotrvající ekologická krize podrývají naše pocity bezpečí a stability a dokáží vychýlit morální kompas našich rozhodnutí. Pod tlakem těchto událostí společnosti hrozí rostoucí nenávist, strach a rozdělení. Právě jako protiklad k těmto tendencím klade Dean Spade do centra našich snah vzájemnou pomoc, která nám pomáhá překonat těžké situace spojené s krizí. Na četných příkladech podpůrných projektů organizovaných zdola a otevřených všem autor ukazuje, jak tyto snahy dokáží nahradit stát a jeho instituce, které v těchto chvílích často selhávají nebo poskytují pomoc selektivně a vynechávají ty na okraji. Síť lidí, která vzniká na místech takového selhání, dokáže svépomocně nejen naplnit základní potřeby jakými jsou distribuce jídla, vzdělávání, péče o děti nebo poskytování zdravotní péče, ale také tím zároveň upozorňovat na systémové problémy. Důležitou součástí vzájemné pomoci je i schopnost mobilizační: k nízkoprahovým aktivitám dokáže přitáhnout mnoho lidí, kteří dosud neměli zkušenosti s aktivistickým prostředím, a zapojit je do hnutí. Udržitelnost skupin vzájemné pomoci je hlavním tématem druhé části Spadeovy knihy. Nabízí kolektivům návody k tomu, jak se organizovat a budovat pečující a stabilní prostředí, které umožní dlouhodobé zapojení členů a členek. Změna současného systému je úkol, který vyžaduje vytrvalost, zapojení mnoha lidí a také uvědomění si vlastních limitů. Proto je důležité věnovat dostatek času budování struktury, která je pečující, nevytváří prostředí tlaku a v níž se lidé budou cítit dobře a bezpečně. Zalistovat si návody v této knize můžete kdykoli, když v rámci svého kolektivu ucítíte neladící pnutí. Pomohou vám nalézt vaše citlivá místa a ošetřit je.

Více na https://nevim.triocasci.cz/vydali-jsme/


kniha | rok vydání: 2022 | 193 stran | přidáno 5. 12. 2022


< zpátky na seznam