Facilitace

Prováděním skupinovými procesy chceme podpořit spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin v naplňování či nacházení jejich účelu.

Chceme modelovat a posílit takový způsob fungování organizací, ze kterého může vycházet hluboká společenská proměna. Tuto společenskou proměnu chápeme, tváří v tvář mnohočetné environmentální a společenské krizi, jako nezbytnou.

Chceme měnit zaběhnuté vzorce myšlení a vztahů postavené na soutěži. Za kopcem vidíme svět, kde lidé dokážou naslouchat druhým a jít za společnými záměry, kde existují sítě podpory a kde organizační struktury posilují svobodu, rovnost a péči o přírodu i sebe navzájem.

Facilitace v našem pojetí slouží jak k usnadnění společné práce, tak k posílení vzájemné důvěry. Naše práce se opírá o partnerský přístup. Snažíme se přitom přinášet jiné pojetí efektivity. Efektivitu, která je dlouhodobá, která spočívá ve spolupráci a která se promítá dál do života, do dalšího fungování organizace, i do vztahů mezi lidmi. Ve spolupráci se skupinou aktivně hledáme místa, kde je možné si vzájemně porozumět, a díky tomu vidět kam společně jdeme a proč.

S čím vám můžeme pomoci

Facilitujeme

více
méně
 • náročnější schůzky, u kterých potřebujete, aby se naplno zapojili všichni z týmu,
 • celoorganizační schůze, valné hromady, pléna, družstevní a členské schůze,
 • hledání vize a mise, sdíleného záměru, poslání týmů,
 • ohledávání kapacit lidí a týmů, rozdělování rolí,
 • formulování cílů projektu,
 • kreativní vymýšlení nových nápadů,
 • strategická plánování,
 • reflexe společné práce či fungování v uplynulém období.

Pomáháme nastavovat sebeřízení v organizacích

více
méně
 • věnujeme se dlouhodobému provázení skupin při přechodu na sebeřídící či méně hierarchické formy fungování,
 • provázíme formulováním záměru, vyjasňováním struktury organizace a nastavováním procesů pro společné fungování,
 • pomáháme s vytvářením systémů rozhodování,
 • systémů zpětné vazby,
 • systémů řešení konfliktů,
 • realizujeme workshopy sebeřízení pro kolektivy,
 • pořádáme otevřené workshopy sebeřízení,
 • založili jsme S-dílnu sebeřízení – podpůrnou skupinu pro kolektivy usilující o sebeřízení.

Věnujeme se participativním procesům

více
méně
 • designujeme a vedeme setkání v rámci projektu participativního bydlení ve vybraných českých městech,
 • připravujeme setkání aktérů v energetice nad spravedlivou transformací sektoru,
 • vytváříme participativní postupy při návrhu adaptačních opatření,
 • pracujeme s metodami pro větší veřejná setkání, jako je pro-action café, world café, open space a další.

Uspořádáme Open space na klíč

více
méně
 • různé délky,
 • různého množství zúčastněných,
 • na různá témata (související s naší vizí),
 • pro různé cílové skupiny (studující, lidé věnující se klimatickému vzdělávání, …).

Realizujeme workshopy

více
méně
 • facilitace
 • vedení a zapisování schůzek
 • zpětné vazby
 • porozumění v konfliktu a nakládání s nimi
 • facilitátorského krasopisu a grafické facilitace

Kontakt

Kdo jsme

Společně s NaZemi jsme se rozhodli vytvořit skupinu lidí, kteří se facilitaci již věnují nebo se v ní chtějí rozvíjet. Společně se vzděláváme, diskutujeme, rozvíjíme a podporujeme ve facilitaci.