Podzemní univerzita

Rozvrh na podzim 2018

Jste na výšku moc staří? A nebo málo? Moc chytří? A nebo málo? Moc radikální? A nebo málo? Moc...
U nás je to jedno! Chceme, aby vzdělávání nebylo za zásluhy, od do, komodita, příprava na zaměstnání ani výcvik k občanství.
Chceme aby vzdělání bylo. Pro nás pro všechny. A tak se vzděláváme!

Kurzy nabízené lidmi, kteří se chtějí podělit o to, co se v životě naučili. Čtenářské kroužky pro sdílení myšlenek a naslouchání. Workshopy pro procvičování toho, co se učíme a chceme posílat dál.

Jak to funguje?

Tento semestr se můžete hlásit na:

Feministický (ne)čitatelský krůžok

Anotace: Neformální feministický čtenářský kroužek organizovaný Gender kolektivem v rámci podzimního semestru naší Podzemní univerzity. Priestor v ktorom môžeme zdieľať naše myšlienky o (solidárnom) feminizme, rozprávať sa o tom čo nás zaujíma a počúvať ako veci vnímajú ostatní. Více na Facebooku.

Každé druhé úterý od 19 h:
23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

Vigilantibus iura scripta sunt

Anotace: Kurz je určen těm kamarádům a kamarádkám, co se chtějí začít intimněji seznamovat s mechanismy, jimiž právní řád ČR bdí nad našimi životy. Plán setkání je koncipovaný jako pozvolná procházka různými právními odvětvími. Po úvodním seznámení s tradičními právními principy a metodami se pustíme do řízené degustace základních odvětvově specifických regulatorních zásad. Kurz je ležérním pokusem o zvýšení právního povědomí a není výstupem žádného grantem podpořeného projektu.

Každé první pondělí od 18 h:
29.10., 12.11., 26.11. a 10.12.

Aj ty?

Anotace: Programovať sa naučí každý! Úvod do programovania prostredníctvom webových technológií, predovšetkým javascriptu.

Každé druhé pondělí od 18 h:
5.11., 19.11., 3.12., 17.12.